Ring til os: 8621 3433

Home » Oplysning om indsigelsesret

Oplysning om indsigelsesret

Du har ret til – af grunde, der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod VO Tagdæknings behandling af dine personoplysninger, hvor hjemlen for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, eller den såkaldte interesseafvejningsregel i samme forordnings artikel 6, stk. 1, litra f. En indsigelse vil betyde, at VO Tagdækning som dataansvarlige ikke længere må behandle personoplysningerne, medmindre VO Tagdækning påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis VO Tagdækning behandler dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til sådan markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må VO Tagdækning ikke længere behandle dine personoplysningerne til dette formål, og du vil derfor ikke modtage direkte markedsføring fra VO Tagdækning.

Comments are closed.