Ring til os: 8621 3433

Home » Oplysningspligt

Oplysningspligt

VO Tagdæknings behandling af personoplysninger

Som led i indgåelsen af en aftale/kontrakt om afgivelse af tilbud eller udførelse af en entrepriseaftale behandler VO Tagdækning en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, tlf.nr, e-mail etc.) vedrørende dig. Vi kan også modtage oplysninger om dig og din husstand fra andre, som du har bedt om at hjælpe dig med f.eks. et byggeri. Det kan være andre håndværkere eller forsikringsselskab. Derudover kan der forekomme fotodokumentation som en del af vores kvalitetssikring. Vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

VO Tagdækning er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

  • VO Tagdækning A/S, Sindalsvej 25, 8240 Risskov
  • CVR nr. 27747604
  • Tlf.nr. 86213433
  • E-mail: mail@votag.dk

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med: Besigtigelse, tilbudsgivning, fakturering, entreprise-kontrakt mm.  

Vi behandler, som nævnt kun almindelige oplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af formålet.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte kontrakt/aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af opgaven for dig.

VO Tagdækning vil opbevare/gemme dine personoplysninger i vores IT-system og/eller i et fysisk register. Dine personoplysninger vil blive opbevaret/gemt så længe det er påkrævet som dokumentation til de offentlige instanser og lovkrav samt i forbindelse med garantiforpligtelser. Vi opbevarer personoplysningerne indtil det tidspunkt hvor du ikke længere kan rette et krav mod VO Tagdækning i anledning af kundeforholdet eller så længe der fortsat er et sagligt formål til at opbevare oplysningerne, sammenholdt med hvor indgribende den fortsatte opbevaring er for den registrerede.

Det kan forekomme, at personoplysninger videregives til andre leverandører og samarbejdspartnere, feks. andre håndværkere, et forsikringsselskab, rådgivere etc. når det er nødvendigt for at vi kan opfylde vores aftale med dig.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, VO Tagdækning behandler om dig:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at VO Tagdækning ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Comments are closed.